Yttranden och skrivelser

Öckeröarnas krets bevakar aktivt planärenden och frågor som rör miljö och natur i Öckerö kommun.
Här kan du se några av våra senaste yttranden och skrivelser:

2018
2018-02 Samrådssvar för Översiktsplan Öckerö kommun (pdf)

2017
2017-09 Samrådssvar för Detaljplan Norra Brevik, Öckerö kommun (pdf)
2017-09 Samrådssvar för Detaljplan Hjälvik, Öckerö kommun (pdf)
2017-02-17 Förslag på Hänsynsområde i Fotö skärgård, Öckerö kommun (pdf)

2014
2014-03-13 Kommentar Naturvårdsinventering Öckerö kommun, fokus Grötö (pdf)
2014-01-20 Uttalande om busskörfält väg 155 (pdf)

2013
2013-11-21 Samrådssvar för Program för Hönö Klåva (pdf)

2011
2011-05-01 Kommentarer till Program för centrala Öckerö (pdf)