Yttranden och skrivelser

Öckeröarnas krets bevakar aktivt planärenden och frågor som rör miljö och natur i Öckerö kommun.
Här kan du se några av våra senaste yttranden och skrivelser:

2014
2014-01-20 Uttalande om busskörfält väg 155 (pdf)

2013
2013-11-21 Samrådssvar för Program för Hönö Klåva (pdf)

2011
2011-05-01 Kommentarer till Program för centrala Öckerö (pdf)