Program 2023

Alla Naturskyddsföreningens arrangemang görs i samarbete med Studiefrämjandet.


Föredrag & Årsmöte/kretsstämma 23 mars, kl 19, Navet, Biblioteket, Öckerö

Start kl 19 Föredrag: En röd ros och en blå ”tistel”. Vad tycker vi mest om?
Om vilda växter vi bekämpar och sådana vi vill bevara berättar Peter Post från Länsstyrelsen om. Fritt inträde även för dig som inte är medlem. Vi bjuder på frukt.

 

 

 

 

 

Start ca kl 20 Årsmöte/Kretsstämma
Alla medlemmar är välkomna och har rösträtt. Utöver val av styrelse berättar vi vad vi planerar för 2023. Vi tar gärna emot förslag från er deltagare.

Vi välkomnar alltid nya medlemmar att bli aktiva! Du behöver inte vara rädd för att bli intvingade i styrelsen, men om du vill vara med är du välkommen. Man kan vara aktiv som styrelseledamot, men även utan att ha en styrelsepost. Vi i styrelsen berättar gärna om hur du kan driva projekt, delta med din kunskap och dina idéer i föreningen.
Varmt välkomna hälsar styrelsen!


Fler programpunkter för 2023 kommer inom kort.


Alla Naturskyddsföreningens arrangemang görs i samarbete med Studiefrämjandet.